Usuario: Anonimo
Autoridades Colegio de Escribanos
Presidente Esc. Luis Osvaldo Daguerre
Vicepresidente 1º Esc. Carlos Adrián De Angeli
Vicepresidente 2º Esc. Sergio Alejandro Caffaratti
Secretario General Esc. Juan Facundo Urriste
Prosecretario General Esc. Horacio Quattrochi
Secretaria de Actas Esc. María Silvina Morelli
Tesorero Esc. Jorge Gustavo Cechetto
Protesorera Esc. Elsa Elba Aragonés de Niemiz
Consejeros Titulares Esc. Guillermo Federico Vallarino
Esc. María Lucrecia Piana
Esc. María Gabriela Berruhet
Esc. Mario Leonardo Correa
Esc. Daniela María García
Esc. Mirna Mariel Mármol
Esc. Alicia María Barindelli de Brugo
Esc. Marta Graciela Ondarçuhu
Esc. María Laura López
Esc. María Eugenia Buffon
Revisoras de Cuentas Titulares Esc. Silvia Elena García de Chiara Díaz
Esc. Stella M. L. Medina de Raimundo
Revisora de Cuentas Suplente Esc. Martín Miguel Marcó
Tel / Fax (0343) 4231555 / 0651 / 0857  |  Urquiza 1180  |  Paraná